NerkiUrologiaOnkologia

Rak nerki ciągle mało znany – rusza kampania! Opublikowano 29 maja 2016

Stosunkowo rzadki, chociaż o stale wzrastającym wskaźniku występowania, bezobjawowy we wczesnym stadium, wyniszczający cały organizm – rak nerkowokomórkowy. Czym jest, jak go zdiagnozować i jak leczyć? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukać można w organizowanej przez stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny kampanii edukacyjnej „Filtry Zdrowia”.
Kampania „Filtry Zdrowia”
 
Nerki są istotnymi dla życia ludzkiego organami filtrującymi. Są odpowiedzialne m.in. za wydalanie toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii, regulację zasolenia i nawodnienia organizmu, jak i produkcję hormonów. Nowotwór nerki  stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Niestety w dalszym ciągu wiedza na temat przyczyn występowania nowotworów nerki jest niewystarczająca, a wykrycie choroby najczęściej jest zupełnie przypadkowe! Z kolei, organizacje skupiające pacjentów wskazują na ogromny deficyt wiedzy dot. raka nerki wśród samych pacjentów, co wywołuje dodatkowy lęk o życie i zdrowie pacjenta.
 
Dlatego też celem kampanii „Filtry Zdrowia” jest zarówno edukacja o profilaktyce raka nerki i sposobach jego diagnozowania skierowana do społeczeństwa, jak też informacja o leczeniu skupiona na potrzebach osób chorych.  W ramach kampanii tworzony jest m.in. przystępny poradnik będący kompendium wiedzy o raku nerki oraz specjalna zakładka na stronie www.ruchspoleczny.org.pl, która zawierać będzie m.in. informacje o epidemiologii raka nerkowokomórkowego, jego rodzajach oraz przyczynach. Kampanię otwiera pierwsze, pilotażowe spotkanie dla pacjentów oraz ich rodzin z udziałem lekarza onkologa i psychoonkologa oraz innych pacjentów.
 
Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny.
 
Partnerami kampanii są: Stowarzyszenie Gladiator, firma Bristol-Myers Squibb oraz lecznica Onkolmed.
 
CO WARTO WIEDZIEĆ O RAKU NERKI?
 
Rak nerki – Epidemiologia
 
Rak nerki na świecie stanowi 2-3% wszystkich nowotworów złośliwych. Przy czym wyższe wskaźniki zachorowalności obserwować można w Europie (Polska to 3-4%) oraz Ameryce Północnej, zaś niższe w Ameryce Południowej. Dodatkowo, co roku zapadalność na raka nerki systematycznie wzrasta o ok. 2-3%. Dane szacunkowe wskazują, że 3 lata temu w Polsce nowotwór ten wykryto u około 2800 mężczyzn i 1900 kobiet, umieralność zaś wyniosła odpowiednio: 58% oraz 50%. Obecnie średni wiek zachorowalności u mężczyzn wynosi 68 lat, u kobiet – 72 lata. Częściej chorują mieszkańcy miast. Pocieszający może być fakt, że śmiertelność spowodowana rakiem nerki systematycznie spada, co związane jest z coraz wcześniejszą wykrywalnością tego nowotworu.
 
Przyczyny raka nerki
 
Wśród czynników zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia raka nerki wyróżnia się:
 
  • otyłość,
  • nadciśnienie,
  • przewlekłe stosowanie leków moczopędnych oraz doustnych środków przeciwbólowych, a także
  • palenie tytoniu.

 

Ocenia się, że nawet 30% przypadków raka nerki jest związanych z paleniem papierosów. Przypuszczalną przyczyną nowotworu jest również stosowanie diety wysokobiałkowej, z dużą zawartością cholesterolu, jak i spożycie kawy w nadmiernych ilościach.
 
 
Objawy raka nerki
 
Rak nerki jest nowotworem podstępnym, ponieważ początkowo, dosyć długo nie daje żadnych objawów. Często jest wykrywany przypadkowo podczas badania USG, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Dopiero w zaawansowanym stadium występuje m.in.:
 
  • okresowy krwiomocz (bez towarzyszącego bólu),
  • ból zlokalizowany w okolicy lędźwiowej lub podbrzuszu, jak i
  • zgrubienie wyczuwalne przez powłoki brzuszne.

 

Oznakami choroby są również ogólne dolegliwości, jak utrata masy ciała, brak apetytu, niedokrwistość, gorączka oraz wysokie lub niskie ciśnienie krwi.
 
Diagnostyka
 
Większość guzów nerek jest rozpoznawana za pomocą badań obrazowych takich, jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz USG. W celu ustalenia ostatecznego rozpoznania nowotworu wykonywane jest badanie histopatologiczne, w którym oceniane są próbki pobrane drogą biopsji (najczęściej gruboigłowej) lub po nefrektomii.
 
Leczenie
 
Określenie zaawansowania nowotworu nerki pomaga możliwie dokładnie ocenić rozprzestrzenianie się choroby i zaplanować dalszą terapię. Najczęściej wybieraną metodą leczenia – w przypadku wczesnego stadium raka – jest wycięcie guza. Operacja zwykle daje największe szanse na wyzdrowienie pacjenta. Jeśli przeprowadzenie zabiegu nie jest możliwe, stosuje się terapię farmakologiczną, która jednak jest skuteczniejsza w leczeniu uzupełniającym. Najnowszą metodą leczenia są terapie immunoonkologiczne.
 
Immunoterapia
 
Immunoonkologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, która łączy w sobie dwa działy medycyny: immunologię – naukę dotyczącą budowy i funkcjonowania układu odpornościowego człowieka oraz onkologię – naukę zajmującą się etiologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych.
 
Głównym celem immunoonkologii jest wspomaganie układu immunologicznego człowieka w walce
z nowotworem. Terapie immunoonkologiczne zapewniają długotrwałą pamięć układu odpornościowego, dzięki czemu mogą stale dostosowywać się do zmian biologii nowotworu. W ten sposób terapie immunoonkologiczne dają szansę na długotrwałe przeżycie i dobrą jakość życia pacjentów z zaawansowanymi chorobami nowotworowymi, dla których wcześniej szanse przeżycia były bardzo małe.
 
W ramach immunoterapii onkologicznej pojawiły się  leki z grupy anty PD-1, które nie pozwalają komórkom rakowym na ukrycie się przed systemem immunologicznym. Taki inhibitor punktu kontrolnego PD-1 wiąże się z receptorem punktu kontrolnego PD-1 na limfocytach T i blokuje jego działanie, zapobiegając hamowaniu odpowiedzi immunologicznej. Przykładem takiego leku jest niwolumab, który w kwietniu tego roku został zarejestrowany i dopuszczony do obrotu przez Komisję Europejską. Rejestracja ta została wydana na podstawie wyników badania fazy III: CheckMate -025, opublikowanych w The New England Journal of Medicine. W ramach badania niwolumab był oceniany w porównaniu z ewerolimusem u pacjentów z zaawansowanym jasnokomórkowym RCC po wcześniejszym zastosowaniu leczenia antyangiogennego. Leczenie niwolumabem pozwoliło wydłużyć życie pacjentów o 25%.
 
Lekarze określają rak nerki jako nowotwór rzadki, jednak grupa chorych stale rośnie. Zwiększanie świadomości w zakresie przyczyn, objawów, jak i możliwych metod leczenia tej choroby może pozytywnie wpłynąć na obniżenie rosnących wskaźników zachorowania, a także na poprawę wyników przeżywalności, dzięki wcześniejszej diagnostyce. Należy pamiętać, że im szybciej nowotwór zostanie rozpoznany i leczony, tym większe szanse na wyzdrowienie pacjentów.
 
Autor artykułuRedakcja